Komprimator

Har du store mengder avfall som kan komprimeres, kan det være at en presse ikke er nok. Da er en komprimator tingen.

Det finnes en rekke komprimatorer på markedet, som alle er svært brukervennlige og sikre. Har du behov for komprimator med kjøleløsning, for å hindre luktproblemer og skadedyr, finnes også dette.

Avfall som egner seg i komprimator:

  • Restavfall
  • Plast
  • Bølgepapp
Sist oppdatert: 17. september 2019