Vi lykkes når alle tar ansvar

Terje Harlund er renovatør i HRS. Han gleder seg stort til å
gå i gang med den nye sorteringsordningen og er overbevist
om at dette blir veldig bra.

– Når vi henter inn avfall fra to ulike dunker har selvfølgelig bilen to kammer. Vi er opptatte av å vise at vi tar dette alvor, slik at det blir lettere for innbyggerne å gjøre det samme. Skal vi lykkes må vi ta ansvar sammen.

Vi opplever at innbyggerne i vår region er flinke til å sortere, og tror de vil bli enda flinkere med vår helt nye sorteringsordning, sier en spent og fornøyd renovatør, Terje Harlund.