Vi har alle en plikt til å ta vare på miljøet og ressursene for dem som kommer etter oss

Vi skal legge all vår erfaring og kompetanse til grunn for å få dette til sammen med dere. Tusen takk for du bryr deg.

Enklest og best

Når vi nå innfører ny sorteringsordning i alle våre kommuner, er det ikke bare fordi det blir enklere og bedre for alle innbyggerne. Det handler like mye om vår plikt til å ta vare på miljøet og ressursene for dem som kommer etter oss. Dette fokuset er selve nerven i alt vi gjør. Det er derfor vi i HRS går på jobb hver eneste dag.

Retningslinjene som ligger til grunn for den nye sorteringsordningen er hentet fra et EU-direktiv som skal sørge for høyere materialgjenvinningsgrad av avfallet vårt. Allerede i 2020 skal halvparten av husholdningsavfallet gå til materialgjenvinning og frem mot 2030 skal dette økes til 65 prosent. Det er ambisiøst, men vi er klar til innsats, og det håper vi at også du er.

For selv om vi allerede er flinke til å sortere, er det mulig å gjøre mer. Bare tanken på å ta vare på den fantastiske naturen rundt oss burde være motivasjon og inspirasjon nok til å bidra med hele hjertet. Målsetningen er ambisiøs og kan kun nås om vi alle støtter opp om arbeidet. La dette bli en del av vår felles miljødugnad.

Fem dunker – lav terskel

Gjennom de tre siste årene har den nye femdunksordningen vært utprøvd og nøye fulgt opp blant annet i Beisfjord.

Tilbakemeldingene har vært strålende. Innkjøringsperioden oppleves kort og sorteringen fremstår både hensiktsmessig og med lav terskel.

Den hyggelige statistikken og de mange gode tilbakemeldingene, viser at sorteringsløsningen med fem dunker gir oss alle det absolutt beste resultatet. Konklusjonen er at løsningen er meget bra for lokalmiljøet, den er enklere og bedre for husholdningene og vi får betydelig mer avfall til materialgjenvinning.

De fem dunkene for hverdagsavfall er:

  1. Matavfall.
  2. Papir og drikkekartong.
  3. Plastemballasje.
  4. Glass- og metallemballasje.
  5. Restavfall.