Brosjyre og sorteringsguide

For å informere om den nye løsningen har vi sendt ut informasjonsbrosjyre til alle postkasser i vår region. Har du ikke fått denne, kan du lese brosjyren her: Brosjyre 2020

I brosjyren har vi også laget en sorteringsguide som kan være til hjelp for å komme i gang med den nye ordningen. Ønsker du bare å laste ned sorteringsguiden på norsk, kan den lastes ned via denne linken: Nedlastbar sorteringsguide
Would you like a recycling guide in english, click here. A guide to recycling

Er du mer interessert i hva som skjer med avfallet som sorteres, kan du lese mer utfyllende informasjon om dette på våre nettsider ved å klikke på denne linken: Kildesortering.