Category Archives: Ukategorisert

Vi har alle en plikt til å ta vare på miljøet og ressursene for dem som kommer etter oss

Enklest og best Når vi nå innfører ny sorteringsordning i alle våre kommuner, er det ikke bare fordi det blir enklere og bedre for alle innbyggerne. Det handler like mye om vår plikt til å ta vare på miljøet og ressursene for dem som kommer etter oss. Dette fokuset er selve nerven i alt vi […]

Sortert avfall sparer naturen og blir til nye produkter

Vi sender avfallet til ulike gjenvinningsbedrifter der avfallet brukes som råstoff til nye produkter eller omdannes til energigjenvinning. Slik klarer vi å nyttiggjøre oss avfall uten å ta av naturens egne resusser. For tiden benytter vi oss av følgende ordninger: Matavfallet ditt sendes til Iris Salten i Bodø hvor det blir til nærings- og blomsterjord. […]